Onderwijs

Ontdek gisteren,
begrijp vandaag.

Educatie speelt een belangrijke rol binnen
Museum Kruithuis. Actief leren door te ervaren
en te doen staan centraal. Leerlingen reizen in Museum Kruithuis terug naar de Tachtigjarige Oorlog. 

Ze bekijken de oorlog vanuit verschillende perspectieven en persoonlijke verhalen. Het water in en rondom ‘s-Hertogenbosch – ook wel ‘Moerasdraak’ genoemd – heeft daarin een hoofdrol.

Prikkelende en interactieve programma’s nodigen uit om met een frisse blik naar issues uit het verleden te kijken en die te verbinden met actuele en universele thema’s en vraagstukken voor de nabije toekomst. Het museumbezoek wordt gecombineerd met een interactieve speurtocht.

Co-creatie

Help ons mee!

Wilt u meedenken over het plusprogramma?
Graag gaan we met je in gesprek over
de ontwikkeling van de introductieles
en de verwerkingsles. Geïnteresseerd?
Neem contact op met Neel Claessens via
onderwijs@museumkruithuis.nl.

's-Hertogenbosch - ook wel ‘Moerasdraak’ genoemd

Entree Museum Kruithuis

Educatiestrategie

 

OpdrachtJaar/Maand
Hele schooljaar Onderdeel van het educatief aanbod binnen het basisprogramma (museumbezoek en speurtocht) van de Bossche Cultuur- en Leesroute PO Huis732024-2025
Ontwikkelen lesbrieven voor de plusprogramma’s binnen de Bossche Cultuur- en Leesroute voor PO i.s.m. pilotscholen, Huis732024 Sept t/m dec
Uitvoeren pilot PO 2025- 2026 Hele schooljaar Onderdeel van het educatief aanbod binnen het basisprogramma en de plusprogramma’s van de Bossche Cultuur- en Leesroute voor PO Huis732025 Jan t/m juli